Usługi 2023-04-07T09:31:28+00:00

RPO

RPO (z ang. Recruitment Process Outsourcing) – usługa, w której klient decyduje się zlecić firmie zewnętrznej zarządzanie procesami rekrutacji (w całości lub w części) w celu wykorzystania jej eksperckiej wiedzy, dostarczenia wyższej jakości obsługi procesu, podniesienia skuteczności prowadzonych działań, optymalizacji kosztów czy też uzyskania większej skali działania. W tym modelu to RPO Partners jest odpowiedzialne za zarządzanie rekrutacjami do danej organizacji. W zależności od potrzeb może to dotyczyć jednej lub wielu lokalizacji, konkretnej linii biznesowej czy też jednego z działów (np. sprzedaży).

Executive Search

Projekty Executive Search koncentrują się na stanowiskach z poziomu top managementu. Konsultanci RPO Partners posiadają niezbędne doświadczenie i specjalistyczną wiedzę umożliwiającą skuteczne wspieranie naszych klientów w poszukiwaniach członków zarządu, dyrektorów oraz senior managerów w branży IT, Engineering, TSL oraz E-commerce. Nasza efektywność w rekrutacjach na poziomie executive search wynika w dużej mierze z podejścia, w którym bardzo blisko towarzyszymy zarówno kandydatom jak i klientowi w trakcie całego procesu rekrutacyjnego.

Search & Selection

Projekty Search & Selection koncentrują się na stanowiskach specjalistycznych i managerskich. Korzystamy z indywidualnie dopasowanego, ukierunkowanego wyszukiwania tak, aby zidentyfikować na rynku kandydatów posiadających kompetencje i doświadczenie poszukiwane przez naszych klientów.

Outplacement

Usługa outplacementu dedykowana jest dla firm, które chcą wesprzeć swojego pracownika w przygotowaniu do poszukiwania nowych wyzwań zawodowych. Naszym celem jest udzielenie pomocy poprzez zapewnienie niezbędnej wiedzy rynkowej, doradztwo w zakresie możliwych scenariuszy zawodowych, wsparcie w zbudowaniu profesjonalnego CV oraz przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych.

wykres usług firmy
wykres usług firmy
wykres usług firmy
wykres usług firmy